q201244 發表於 2012-10-14 15:50:19

圖失效了!::22::

johnny001 發表於 2012-12-10 10:42:52

黑心食品一大堆,還真是防不慎防!

petermon 發表於 2013-1-16 23:25:04

我還買過上色的黑棗 吃完嘴巴被染成黑色 ::68::
水洗一下 洗出黑色的不明墨汁染料 不知道是什麼東西
還有像西瓜一樣大的香菇 吃過以後才聽說是弄什麼生長激素變大的

飛龍在天 發表於 2014-2-17 23:29:13

那是吃人不透骨頭地方 全世界都知道黑心地方

布防2 發表於 2014-11-22 14:14:25

好帖要頂,樓主的頭像還是不錯滴http://forumimage.org/images/icon01.jpghttp://forumimage.org/images/icon02.jpghttp://forumimage.org/images/icon03.jpghttp://forumimage.org/images/icon04.jpghttp://forumimage.org/images/icon05.jpghttp://forumimage.org/images/icon06.jpghttp://forumimage.org/images/icon07.jpghttp://forumimage.org/images/icon08.jpghttp://forumimage.org/images/icon09.jpghttp://forumimage.org/images/icon10.jpghttp://forumimage.org/images/icon11.jpghttp://forumimage.org/images/icon12.jpghttp://forumimage.org/images/icon13.jpghttp://forumimage.org/images/icon14.jpghttp://forumimage.org/images/icon15.jpg
頁: 1 2 3 4 5 6 [7]
查看完整版本: 讓人驚駭的國人智慧